I Ddechrau Arni, Dewiswch Opsiwn Isod

1

Eich Cartref

Gwybodaeth am rent, morgais a biliau ychwanegol

Gwybodaeth am Rent, Morgais a Biliau Ychwanegol

2

Cynilo

Wybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu i gynilo

Wybodaeth Ddefnyddiol i’ch Helpu i Gynilo

3

Benthyca

Gwybodaeth am y gwahanol ffyrdd o fenthyca arian

Gwybodaeth am y Gwahanol Ffyrdd o Fenthyca Arian

4

Cyngor

Ble i gael arweiniad a chymorth

Ble i Gael Arweiniad a Chymorth

5

Gwaith ac Arian

Gwybodaeth am y pethau sylfaenol

Gwaith ac Arian – Gwybodaeth am y Pethau Sylfaenol

6

Help

Cronfa Cymorth Dewisol a mwy o wybodaeth

Cronfa Cymorth Dewisol a Mwy o Wybodaeth

Cliciwch Yma am Wybodaeth ar y ‘Gronfa Cymorth Dewisol’

Am y Wefan Hon

Yn rhydd i’w defnyddio;
Yn hawdd i’w ddefnyddio;
A yw peidio â gwerthu unrhyw beth i chi.

Rhagor o wybodaeth am y wefan hon

Oeddech Chi’n Gwybod?

Bydd Credyd Cynhwysol yn newid y ffordd rydych yn derbyn eich budd-daliadau.

I’r rhan fwyaf o bobl, bydd yn golygu taliad unigol bob mis, sy’n cael ei drosglwyddo’n uniongyrchol i gyfrif banc.

Rhagor o wybodaeth am Gredyd Cynhwysol

Dolenni Defnyddiol

Money Advice Service

Yn ei chael yn anodd rheoli eich arian? Mae’r Gwasanaeth Cyngor Ariannol yn darparu offer ar-lein defnyddiol i wneud y gorau o’r hyn sydd gennych.

Ewch i wefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Credit Unions

P’un a ydych yn cynilo ar gyfer achlysur arbennig, pwrcasiad mawr neu’n adeiladu cronfa i’ch helu i ymdopi pan fydd argyfwng yn codi gallwch agor cyfrif cynilo yn eich Undeb Credyd am gyn lleied â £1. Cewch wybod rhagor yma.

Ewch i adran Undeb Credyd ar ein gwefan

Community Food Co-operatives

Gall cydweithfeydd bwyd roi mynediad i chi i ffrwythau, llysiau a salad ffres yn wythnosol mewn lleoliad cymunedol lleol. Mar rhai yn cynnig cynnyrch lleol eraill fel wyau, cig neu bysgod. Cewch wybod rhagor yma.

Ewch i wefan Cydweithfeydd Bwyd Cymunedol

Help for Private Renting Tenants

Mae Cyfrif Rhent Undeb Credyd yn opsiwn syml ac effeithiol i’ch helpu i dalu’r rhent ar amser. Bydd y cyfrif hwn yn eich helpu i gyllidebu trwy osod eich arian rhent nail ochr a’i dalu’n uniongyrchol i’ch landlord. Cewch wybod rhagor yma.

Ewch i adran Cartref ar ein gwefan

StepChange

Os oes gennych chi ôl-ddyledion morgais neu rent, ac yn poeni y gallech chi golli eich cartref, mae Llinell Gymorth Dyledion Tai Cymru yn darparu cyngor diduedd, cyfrinachol, rhad ac am ddim ar ddyledion sy’n ymwneud â thai.

Ewch i wefan StepChange