Rydym yn rhoi’r wefan hon ar brawf ar hyn o bryd. Bydd eich adborth yn ein helpu i’w gwella.

Am y Wefan Hon

Crëwyd y wefan hon gan Ganolfan Cydweithredol Cymru er mwyn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol am reoli arian.

Mae’n rhad ac am ddim i’w defnyddio ac yn cael ei diweddaru o hyd er mwyn sicrhau ei bod yn cynnig gwybodaeth sy’n berthnasol i chi.

Trosolwg

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn deall y rôl bwysig sydd gan reoli arian wrth wella cyfleoedd bywyd. Mynd i’r afael â biliau bob mis, cael cymorth ariannol pan mae ei angen arnoch, mae rheoli arian yn bwysig i bawb.

Rydym yn deall bod rheoli arian yn gallu bod yn anodd ar adegau, ac mae gwybod ble i gael cymorth ar adegau angenrheidiol yn hollbwysig.

Mae gan Money Made Clear Wales rôl hanfodol yn cynnig gwybodaeth eglur, ymarferol a diddorol am reoli arian ers 2010, ac mae’r newidiadau diweddaraf i’n gwefan yn ceisio adeiladu ar hynny.

Rydym yn awyddus i glywed eich barn am ein gwefan, felly a fyddech cystal â chymryd rhai munudau i roi eich adborth.

Am Ganolfan Cydweithredol Cymru

Canolfan Cydweithredol Cymru yw’r corff cenedlaethol ar gyfer gweithfaoedd, cymdeithasau cydfuddiannol, mentrau cymdeithasol a busnesau y mae gweithwyr yn berchen arnynt. Defnyddiwn ein gwerthoedd cydweithredol i gryfhau cymunedau a gwasanaethau ynghyd â chefnogi’r busnesau hyn.

Am fwy na 30 mlynedd, rydym wedi helpu sefydliadau a chymunedau trwy ddarparu cymorth ymatebol, dibynadwy a hyblyg.

Mae’r Ganolfan yn darparu rhaglenni o bwys ar ran yr UE (trwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru) a Llywodraeth Cymru. Mae cyllidwyr eraill yn cynnwys Comic Relief a’r Nationwide Foundation. Rydym hefyd yn darparu gwasanaethau ymgynghoriaeth i ystod eang o gleientiaid.

Sut i Gysylltu â Ni

Gallwch gysylltu â ni trwy ddefnyddio un o’r ffyrdd canlynol: