Rydym yn rhoi’r wefan hon ar brawf ar hyn o bryd. Bydd eich adborth yn ein helpu i’w gwella.

Cronfa Cymorth Dewisol

Croeso i dudalen ‘Hafan CCD’, sy’n rhoi gwybodaeth am y Gronfa Cymorth Dewisol mewn ffordd eglur, syml a hawdd i’w dilyn.

Darllenwch bob un o’r adrannau isod. Os hoffech wneud cais am gymorth, cliciwch ar y botwm ‘gwneud cais’.

Cliciwch Yma i Wneud Cais Ar-Lein neu ffoniwch 0800 859 5924 (am ddim o linell dir)

Os ydych yn gweithio gyda sefydliad i’ch cynorthwyo, gall fod yn werth siarad â’ch gweithiwr cymorth neu rywun tebyg cyn i chi gysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol – efallai y byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cais. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gael help i lenwi cais.