Cronfa Cymorth Dewisol - A Ydych Chi’n Gymwys?

Cliciwch Yma i Wneud Cais Ar-Lein neu ffoniwch 0800 859 5924 (am ddim o linell dir)

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gymwys cyn gwneud cais.

Os nad ydych yn siŵr, gallwch gwblhau’r gwiriwr cymhwysedd ar ddechrau’r cais ar-lein cyn mynd ymlaen at y cais llawn.

I ddarllen mwy am gymhwysedd ar gyfer pob grant, dilynwch y dolenni isod:

Os ydych yn gweithio gyda sefydliad i’ch cynorthwyo, gall fod yn werth siarad â’ch gweithiwr cymorth neu rywun tebyg cyn i chi gysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol – efallai y byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cais. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gael help i lenwi cais.