Cronfa Cymorth Dewisol - Adegau Eraill Pan Fydd y Gronfa Cymorth Dewisol yn Gallu Helpu

Cliciwch Yma i Wneud Cais Ar-Lein neu ffoniwch 0800 859 5924 (am ddim o linell dir)

Mae’r Gronfa Cymorth Dewisol yn gallu cynorthwyo:

  • Os yw rhywun ar drwydded dros dro o’r carchar a bydd yn aros gyda chi.
  • Gyda theithio hanfodol mewn cysylltiad ag argyfwng neu alluogi byw’n annibynnol.
  • Gyda chostau teithio os yw eich plentyn yn yr ysbyty (trwy’r Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed yn unig. Siaradwch â’ch cyswllt o’r Gwasanaethau).

Os ydych yn gweithio gyda sefydliad i’ch cynorthwyo, gall fod yn werth siarad â’ch gweithiwr cymorth neu rywun tebyg cyn i chi gysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol – efallai y byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cais. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gael help i lenwi cais.