Cronfa Cymorth Dewisol - Beth i’w Gynnwys yn Eich Ffurflen Gais

Cliciwch Yma i Wneud Cais Ar-Lein neu ffoniwch 0800 859 5924 (am ddim o linell dir)

Cynghorion ac awgrymiadau

  • Ysgrifennwch eich rhif cyfeirnod Cronfa Cymorth Dewisol i lawr – byddwch ei angen os bydd angen i chi siarad â ni ynglŷn â’ch cais.
  • Gwnewch yn siŵr bod yr enw, y cyfeiriad a’r dyddiad geni a rowch yn cyfateb i’r wybodaeth sy’n cael ei chadw gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ar gyfer eich budd-daliadau.
  • Os nad ydych yn siŵr pa gyfeiriad y cofrestrwyd eich budd-daliadau iddo – rhowch hanes cyfeiriadau llawn am y ddwy flynedd diwethaf.
  • Gwnewch gais am eitemau cymwys yn unig (beth nad yw’r Gronfa Cymorth Dewisol yn ei gynorthwyo).
  • Esboniwch yr amgylchiadau sydd wedi arwain at y cais hwn, gallai hyn fod yn drais domestig, digartrefedd, materion dyled ac ati…. Byddwn yn sensitif gyda’r holl wybodaeth a ddarparwch.
  • Cynhwyswch yr holl eitemau sydd eu hangen arnoch mewn un cais. Mae dyfarniadau’n gyfyngedig, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn am yr hyn sydd ei angen arnoch chi.
  • Cynhwyswch fanylion am unrhyw sefydliad cymorth sy’n gweithio gyda chi. Gall hyn ein helpu i sefydlu eich amgylchiadau.

Os ydych yn gweithio gyda sefydliad i’ch cynorthwyo, gall fod yn werth siarad â’ch gweithiwr cymorth neu rywun tebyg cyn i chi gysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol – efallai y byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cais. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gael help i lenwi cais.