Cronfa Cymorth Dewisol - Beth os Ydw i Wedi Gwneud Cais o’r Blaen?

Cliciwch Yma i Wneud Cais Ar-Lein neu ffoniwch 0800 859 5924 (am ddim o linell dir)

Cronfa gyllid pan fetho popeth arall yw’r Gronfa Cymorth Dewisol.

Mae terfynau i’r nifer o weithiau y gallwch gael dyfarniad drwy’r Gronfa:

  • Caiff dyfarniadau Taliad Cymorth mewn Argyfwng eu cyfyngu i uchafswm o dri mewn blwyddyn
  • Mae dyfarniadau Taliad Cymorth mewn Argyfwng am arian sydd wedi’i golli neu ei ddwyn wedi’u cyfyngu i un dyfarniad y flwyddyn yn unig.
  • Ni allwch wneud cais am ail ddyfarniad Taliad Cymorth mewn Argyfwng cyn pen 28 diwrnod, os yw’r rheswm dros eich cais yr un fath â’ch cais diwethaf.
  • Ar gyfer ail geisiadau am Daliad Cymorth Unigol, efallai y bydd y Gronfa yn gofyn i chi gael cymorth gan bartner cofrestredig. Mae hyn yn ein helpu i ddeall beth sydd wedi digwydd i’ch eitemau o’r dyfarniad diwethaf. Mae’n annhebygol y bydd y Gronfa Cymorth Dewisol yn gwneud ail-ddyfarnu unrhyw eitemau a dderbynioch drwy’r Gronfa o’r blaen.

Os ydych yn gweithio gyda sefydliad i’ch cynorthwyo, gall fod yn werth siarad â’ch gweithiwr cymorth neu rywun tebyg cyn i chi gysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol – efallai y byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cais. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gael help i lenwi cais.