Cronfa Cymorth Dewisol - Beth Os Ydw i’n Cael fy Ngwrthod ar Gyfer Dyfarniad y Gronfa Cymorth Dewisol?

Cliciwch Yma i Wneud Cais Ar-Lein neu ffoniwch 0800 859 5924 (am ddim o linell dir)

Mae’r Gronfa Cymorth Dewisol yn cynnwys proses adolygu dau gam.

Fel arall, gallwch wirio a oes cyllid arall y gallwch wneud cais amdano drwy ddefnyddio’r wefan chwilio am grantiau Turn2Us.

Os ydych yn gweithio gyda sefydliad i’ch cynorthwyo, gall fod yn werth siarad â’ch gweithiwr cymorth neu rywun tebyg cyn i chi gysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol – efallai y byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cais. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gael help i lenwi cais.