Cronfa Cymorth Dewisol - Beth Sy'n Digwydd Nesaf

Cliciwch Yma i Wneud Cais Ar-Lein neu ffoniwch 0800 859 5924 (am ddim o linell dir)

Pa Mor Hir Fydd Hi Cyn Cael Penderfyniad?

Taliad Cymorth Mewn Argyfwng

Bydd penderfyniad yn cael ei wneud ar gais am Daliad Cymorth mewn Argyfwng o fewn 24 awr (Llun-Gwener).

Cofiwch, os gwnewch gais ar brynhawn Gwener, nid yw’n debygol y bydd penderfyniad yn cael ei wneud tan ddydd Llun.

Taliad Cymorth Unigol

Gwneir penderfyniad ar gais am Daliad Cymorth Unigol o fewn 10 diwrnod gwaith.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud cais am Daliad Cymorth Unigol mor gynnar ag y bo modd, pan fyddwch wedi llofnodi eich cytundeb tenantiaeth, gan y bydd angen i chi adbrynu eitemau a threfnu eu dosbarthu a’u gosod.

Cofiwch: os gwnewch gais am Daliad Cymorth Unigol a Thaliad Cymorth mewn Argyfwng ar yr un pryd – bydd elfennau’r Taliad Cymorth mewn Argyfwng yn cael eu prosesu o fewn graddfa amser y Taliad Cymorth mewn Argyfwng, sef 24 awr.

Os ydych yn gweithio gyda sefydliad i’ch cynorthwyo, gall fod yn werth siarad â’ch gweithiwr cymorth neu rywun tebyg cyn i chi gysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol – efallai y byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cais. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gael help i lenwi cais.