Cronfa Cymorth Dewisol - Camau Nesaf

Cliciwch Yma i Wneud Cais Ar-Lein neu ffoniwch 0800 859 5924 (am ddim o linell dir)

Pan fyddwch wedi adbrynu eich eitemau, a phan fyddant wedi’u dosbarthu a’u gosod yn eich cartref – mae’n bwysig eich bod yn cadw’ch derbynebau am 12 mis rhag ofn y bydd gennym unrhyw ymholiadau ynglŷn â’ch pryniannau.

A oeddech chi’n gwybod fod help ar gael i roi trefn ar eich materion ariannol, materion budd-daliadau neu hyd yn oed i’ch helpu i gynilo arian gyda sefydliadau fel eich undeb credyd lleol?

Mae’n bwysig, pan fyddwch wedi cael cymorth gan y Gronfa Cymorth Dewisol, eich bod yn cael help a chymorth ychwanegol i sicrhau nad oes angen i chi ddod yn ôl at y Gronfa yn y dyfodol.

Mae uchafswm nifer o ddyfarniadau y gallwch eu derby gan y Gronfa Cymorth Dewisol, felly mynnwch gael cyngor a help cyn i chi gyrraedd yr uchafswm hwn.

Cysylltiadau Defnyddiol

Os ydych yn gweithio gyda sefydliad i’ch cynorthwyo, gall fod yn werth siarad â’ch gweithiwr cymorth neu rywun tebyg cyn i chi gysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol – efallai y byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cais. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gael help i lenwi cais.