Cronfa Cymorth Dewisol - Cyllid a Chymorth Arall y Dylid eu Gwirio Cyn Gwneud Cais

Cliciwch Yma i Wneud Cais Ar-Lein neu ffoniwch 0800 859 5924 (am ddim o linell dir)

Cronfa gyllid pan fetho popeth arall yw’r Gronfa Cymorth Dewisol. Gofynnwn i bob ymgeisydd wirio nad oes help neu gymorth arall ar gael cyn gwneud cais.

Gwiriwch y dolenni canlynol am gymorth arall a all fod yn briodol. Da chi, ystyriwch opsiynau ariannol eraill yn ofalus. Mae’r Gronfa Cymorth Dewisol ond yn gofyn i ymgeiswyr ystyried cymorth ariannol fforddiadwy eraill. Nid yw hyn yn cynnwys benthycwyr arian didrwydded, benthycwyr diwrnod cyflog llog uchel neu unrhyw opsiynau llog uchel eraill.

Fodd bynnag – rydym yn disgwyl i bob ymgeisydd sy’n gymwys i archwilio’r holl gymorth sydd ar gael iddynt gan yr Adran Gwaith a Phensiynau cyn gwneud cais i’r Gronfa – DWP – Cyllidebu benthyciad / datblygiadau.

Gwiriwch y dolenni canlynol am gymorth arall all fod yn briodol

Os nad ydych yn siŵr a oes unrhyw sefydliadau eraill a all fod yn gallu eich cynorthwyo, gall y wefan chwilio am grantiau Turn2us eich cynorthwyo drwy chwilio am gyllid posibl i chi. Gwefan chwilio am grantiau Turn2Us.

Os ydych chi’n aelod o undeb credyd, efallai y byddant yn gallu eich cynorthwyo naill ai drwy gyngor ar fenthyca fforddiadwy, rheoli arian neu newid eich cyfrif i flaenoriaethu eich dyledion (cyfrif Pot Jam). *Rhai Undebau Credyd – gallwch gael y cymorth hwn, hyd yn oes os nad ydych yn aelod ar hyn o bryd. Dewch o hyd i’r undeb credyd agosaf.

Os ydych yn gweithio gyda sefydliad i’ch cynorthwyo, gall fod yn werth siarad â’ch gweithiwr cymorth neu rywun tebyg cyn i chi gysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol – efallai y byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cais. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gael help i lenwi cais.