Cronfa Cymorth Dewisol - Cymhwysedd ar Gyfer Taliadau Cymorth Mewn Argyfwng

Cliciwch Yma i Wneud Cais Ar-Lein neu ffoniwch 0800 859 5924 (am ddim o linell dir)

Gall grant Taliad Cymorth mewn Argyfwng helpu os ydych chi wedi cael profiad o argyfwng neu drychineb.

Os ydych wedi derbyn grant Taliad Cymorth mewn Argyfwng yn barod – Mae uchafswm i’r nifer o weithiau y gallwch dderbyn Taliad Cymorth mewn argyfwng mewn blwyddyn.

I fod yn gymwys am grant Taliad Cymorth mewn Argyfwng, rhaid i chi fodloni POB UN o’r meini prawf canlynol:

  • Byw yng Nghymru
  • Yn 16 oed o leiaf
  • Wedi bod ar drywydd pob dull ariannu fforddiadwy a heb unrhyw arian arall i’w gael
  • Wedi cael profiad o argyfwng neu drychineb

Nid oes angen i chi fod ar fudd-dal penodol i fod yn gymwys am grant Taliad Cymorth mewn Argyfwng.

Cofiwch mai dim ond os nad oes gennych fynediad i gyllid arall y bydd Taliad Cymorth mewn Argyfwng yn cael ei ddyfarnu. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi bod ar drywydd pob opsiwn ariannu addas arall gan yr Adran Gwaith a Phensiynau cyn gwneud cais i’r Gronfa Cymorth Dewisol.

Os ydych yn gweithio gyda sefydliad i’ch cynorthwyo, gall fod yn werth siarad â’ch gweithiwr cymorth neu rywun tebyg cyn i chi gysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol – efallai y byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cais. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gael help i lenwi cais.