Cronfa Cymorth Dewisol - Cymorth Arall

Cliciwch Yma i Wneud Cais Ar-Lein neu ffoniwch 0800 859 5924 (am ddim o linell dir)

Ymweld â rhannau eraill o’r wefan Egluro Arian Cymru am gymorth defnyddiol i’ch helpu i reoli eich arian

Cael gwybod mwy am gynilo a benthyca gydag undeb credyd a dod o hyd i’r un agosaf atoch chi, beth yw undeb credyd?

Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd i reoli eich dyledion gael gwybod sut i gael cyngor am ddim, gael cymorth gyda dyled.

Rhowch gynnig ar y dull gwirio iechyd arian i weld ble rydych chi gyda’ch arian, rheoli eich arian.

Os ydych yn gweithio gyda sefydliad i’ch cynorthwyo, gall fod yn werth siarad â’ch gweithiwr cymorth neu rywun tebyg cyn i chi gysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol – efallai y byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cais. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gael help i lenwi cais.