Cronfa Cymorth Dewisol - Eithriadau

Cliciwch Yma i Wneud Cais Ar-Lein neu ffoniwch 0800 859 5924 (am ddim o linell dir)

Eithriadau ar Gyfer Taliadau Cymorth Unigol

Nid ydych yn gymwys i gael Taliad Cymorth Unigol:

 • Os ydych o dan Sancsiwn yr Adran Gwaith a Phensiynau ar hyn o bryd
 • Os ydych wedi’ch eithrio o’r Gronfa Cymorth Dewisol oherwydd twyll neu gamwario dyfarniad
 • Os ydych yn byw mewn cartref gofal (oni bai y byddwch yn cael eich rhyddhau mewn llai na 6 wythnos)
 • Os ydych yn aelod o urdd grefyddol yn cael ei chynnal yn llawn
 • Os oes gennych dros £500 mewn cynilion (£1000 ar gyfer pensiynwyr)
 • Os ydych wedi’ch cadw’n gyfreithlon (yn y carchar) oni bai y byddwch yn cael eich rhyddhau o fewn 6 wythnos, neu ar drwydded rhyddhau dros dro. Os ydych yn gwneud cais am eich bod yn gadael y carchar, i fod yn gymwys ar gyfer y Gronfa, rhaid eich bod wedi bod â dedfryd o garchar o dri mis o leiaf

Os ydych yn gwneud cais am Daliad Cymorth Personol am eich bod yn gadael gofal – dylech fod wedi derbyn y gofal hwnnw am leiafswm o 3 mis neu fod â phatrwm o gael eich derbyn i ofal yn fynych neu’n rheolaidd

I garcharorion sy’n cael eu rhyddhau o’r carchar, dylai unrhyw grant a ddyfernir gael ei leihau gan werth unrhyw grant neu warantau rhyddhau a wnaed.

Eithriadau ar Gyfer Taliadau Cymorth Mewn Argyfwng

Nid yw rhywun yn gymwys i gael Taliad Cymorth mewn Argyfwng:

 • Os ydych o dan Sancsiwn yr Adran Gwaith a Phensiynau ar hyn o bryd
 • Os ydych wedi’ch eithrio o’r Gronfa Cymorth Dewisol oherwydd twyll neu gamwario dyfarniad
 • Os ydych yn byw mewn cartref gofal neu ysbyty (fel claf mewnol) oni bai y byddwch yn cael eich rhyddhau mewn llai na dwy wythnos
 • Os ydych wedi’ch cadw’n gyfreithlon (yn y carchar) neu wedi’ch rhyddhau o’r carchar ar drwydded barhaol ar fechnïaeth tra’n disgwyl gwrandawiad llys
 • Os ydych yn fyfyriwr yn cael eich cefnogi gan ffrydiau incwm myfyrwyr
 • Os ydych yn aelod o urdd grefyddol yn cael ei chynnal yn llawn
 • Os oes gennych fynediad i adnoddau eraill. Dim ond pan na fydd gan rywun fynediad i adnoddau eraill i’w cynnal drwy’r argyfwng y caiff dyfarniad Taliad Cymorth mewn Argyfwng ei wneud.

Os ydych yn gweithio gyda sefydliad i’ch cynorthwyo, gall fod yn werth siarad â’ch gweithiwr cymorth neu rywun tebyg cyn i chi gysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol – efallai y byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cais. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gael help i lenwi cais.