Cronfa Cymorth Dewisol - Ffyrdd i Wneud Cais

Cliciwch Yma i Wneud Cais Ar-Lein neu ffoniwch 0800 859 5924 (am ddim o linell dir)

Gallwch wneud cais ar-lein unrhyw bryd – dilynwch y ddolen ar waelod y dudalen. Gallwch ein ffonio ni – mae ein llinellau ffôn ar agor Dydd Llun – Dydd Gwener 9.30am – 5.30 pm.

Gwneud Cais Ar-Lein

CLICIWCH YMA I LENWI EICH CAIS AR-LEIN

Gwneud Cais Erbyn Ffôn

  • 0800 859 5924 (rhad ac am ddim o linell dir)
  • 033 0101 5000 (graddfa leol)

Cofiwch y bydd cost am ffonio o ffôn symudol. Ar gyfartaledd, fe gymer rhyw 30 munud i ni gwblhau cais gyda chi – gwnewch yn siŵr bod gennych ddigon o gredyd i gwblhau’r alwad.

Gwneud Cais Drwy'r Post

Mae fersiynau eraill ar gael o wneud cais – ffoniwch ni i drafod eich gofynion.

Anfonwch yr holl geisiadau post wedi’u cwblhau at:

Discretionary Assistance Fund
PO Box 2377
Wrexham
LL11 OLG

Os ydych yn gweithio gyda sefydliad i’ch cynorthwyo, gall fod yn werth siarad â’ch gweithiwr cymorth neu rywun tebyg cyn i chi gysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol – efallai y byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cais. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gael help i lenwi cais.