Cronfa Cymorth Dewisol - Help Os Oes Gennych Angen Arbennig

Cliciwch Yma i Wneud Cais Ar-Lein neu ffoniwch 0800 859 5924 (am ddim o linell dir)

Os oes gennych angen neu ofyniad arbennig, rydym eisiau eich helpu chi.

Os oes angen gwasanaethau cyfieithu arnoch chi i helpu i wneud eich galwad yn haws – gallwch ofyn am hyn pan fyddwch yn ein ffonio ni. Mae gennym wasanaethau llinell ieithoedd llawn. Gall hyn olygu y bydd rhywun yn eich ffonio ‘nôl pan fydd cyfieithydd ar gael.

Mae ffurflenni cais mewn Braille a phrint bras ar gael o wneud cais.

Os ydych wedi dioddef trais domestig ac mae’n well gennych ddelio â rhywun o ryw benodol trwy gydol eich cais, dywedwch hynny pan wnewch eich galwad gyntaf i ni.

Os ydych yn gweithio gyda sefydliad i’ch cynorthwyo, gall fod yn werth siarad â’ch gweithiwr cymorth neu rywun tebyg cyn i chi gysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol – efallai y byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cais. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gael help i lenwi cais.