Cronfa Cymorth Dewisol - Mae Gen i Ganmoliaeth Neu Gŵyn

Cliciwch Yma i Wneud Cais Ar-Lein neu ffoniwch 0800 859 5924 (am ddim o linell dir)

Mae’r Gronfa Cymorth Dewisol yn cael ei ddarparu gan y Gwasanaethau Cyhoeddus Northgate.

Gallwch chi gyflwyno eich canmoliaeth, sylwadau neu wneud cwyn yn yr iaith o’ch dewis gan:

Gallwch ofyn i rywun arall neu sefydliad fel y Ganolfan Cyngor ar Bopeth i roi canmoliaeth, sylw neu gŵyn ar eich rhan.

Lawrlwythwch y weithdrefn complaints llawn ar gyfer information.

Os ydych yn gweithio gyda sefydliad i’ch cynorthwyo, gall fod yn werth siarad â’ch gweithiwr cymorth neu rywun tebyg cyn i chi gysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol – efallai y byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cais. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gael help i lenwi cais.