Cronfa Cymorth Dewisol - Mynnwch Help i Lenwi Ffurflen Gais

Cliciwch Yma i Wneud Cais Ar-Lein neu ffoniwch 0800 859 5924 (am ddim o linell dir)

Os ydych yn gweithio gyda sefydliad i’ch cynorthwyo, gall fod yn werth siarad â’ch gweithiwr cymorth neu rywun tebyg cyn i chi gysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol – efallai y byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cais.

Gallai fod yn weithiwr cymorth, ond gallai fod y canlynol hefyd:

 • Swyddog tai
 • Swyddog cymorth tenantiaeth
 • Cynghorydd dyledion neu arian
 • Gweithiwr cymunedol
 • Gweithiwr cymdeithasol
 • Gweithiwr ieuenctid neu weithiwr cymunedol
 • Gweithiwr prawf

Mae llawer o sefydliadau ledled Cymru wedi cofrestru fel partneriaid y Gronfa. Maent yn cynnwys:

 • Awdurdodau lleol
 • Cymdeithasau tai
 • Sefydliadau cyngor ac arweiniad
 • Elusennau
 • Gwasanaethau carchar
 • Gwasanaethau iechyd

Mae sefydliad Partner Cofrestredig wedi ymrwymo i gynorthwyo pobl a’u helpu i gael grant y Gronfa Cymorth Dewisol. Gallant eich helpu gyda chais neu lenwi cais ar eich rhan. Os gwnânt hyn, dylech fod â gwybodaeth lawn am y cais gan y bydd angen i’r Gronfa Cymorth Dewisol gysylltu â chi o hyd i wirio’r wybodaeth y mae’r Sefydliad Partner wedi’i rhoi.

Os nad ydych yn siŵr ble i edrych am help gyda’ch cais – cysylltwch â’ch awdurdod lleol neu’ch Canolfan Cyngor ar Bopeth yn lleol.