Cronfa Cymorth Dewisol - Os Oes Angen i Chi Newid Eich Dyfarniad

Cliciwch Yma i Wneud Cais Ar-Lein neu ffoniwch 0800 859 5924 (am ddim o linell dir)

Os oes angen i chi newid unrhyw beth ynglŷn â’ch dyfarniad y Gronfa Cymorth Dewisol – cysylltwch â’r Gronfa ar unwaith. Bydd angen eich rhif cyfeirnod y Gronfa Cymorth Dewisol arnoch wrth law pan fyddwch yn ffonio.

Peidiwch â chyfnewid unrhyw ran o’ch dyfarniad os ydych eisiau newid unrhyw beth.

Newid Dyfarniad

Os oes angen i newid eich eitem, yn gofyn am wahanol faint neu oherwydd bod arnoch angen eitem mwyach, ffoniwch 0800 859 5924 i drafod eich anghenion.

Codau Taleb Testun

Os nad ydych wedi derbyn eich cod taleb testun – gwnewch yn siŵr eich bod wedi darparu’r rhif ffôn symudol cywir. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’ch cod testun – ffoniwch y Gronfa Cymorth Dewisol ar unwaith.

Llythyrau Dyfarnu

Caniatewch 2 wythnos i lythyrau dyfarnu a chardiau siopau gael eu hanfon atoch. Peidiwch â’n ffonio ni cyn yr amser hwn. Bydd pob gohebiaeth yn cael ei hanfon i’r cyfeiriad rydych chi’n symud iddo (oni chytunwyd fel arall). Os nad ydych chi’n derbyn eich llythyr dyfarnu a’ch cardiau ar ôl dwy wythnos – ffoniwch ni.

Os ydych yn gweithio gyda sefydliad i’ch cynorthwyo, gall fod yn werth siarad â’ch gweithiwr cymorth neu rywun tebyg cyn i chi gysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol – efallai y byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cais. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gael help i lenwi cais.