Cronfa Cymorth Dewisol - Pa Bryd y Gall y Gronfa Cymorth Dewisol Helpu?

Cliciwch Yma i Wneud Cais Ar-Lein neu ffoniwch 0800 859 5924 (am ddim o linell dir)

Cronfa gyllid pan fetho popeth arall yw’r Gronfa Cymorth Dewisol. Mae hynny’n golygu mai bwriad y Gronfa yw cynorthwyo pobl nad ydynt yn gallu cael unrhyw help neu gyllid arall ar adegau penodol o angen – naill ai mewn argyfwng/cyfyngder neu i alluogi byw’n annibynnol (am unrhyw resymau penodol yn unig).

Trosolwg

Ar gyfer adegau eraill, efallai y bydd y Gronfa yn gallu helpu, cliciwch yma i ganfod mwy o wybodaeth.

Os ydych yn gweithio gyda sefydliad i’ch cynorthwyo, gall fod yn werth siarad â’ch gweithiwr cymorth neu rywun tebyg cyn i chi gysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol – efallai y byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cais. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gael help i lenwi cais.