Cronfa Cymorth Dewisol - Sut Ydw i’n Cyfnewid fy Nyfarniad?

Cliciwch Yma i Wneud Cais Ar-Lein neu ffoniwch 0800 859 5924 (am ddim o linell dir)

Ar Gyfer Dyfarniadau Taliad Cymorth Mewn Argyfwng

Taliadau Arian Parod

Bydd unrhyw daliadau arian parod yn cael eu dyfarnu trwy daleb a anfonir i’ch ffôn symudol, a gallwch ei gyfnewid mewn unrhyw allfa PayPoint neu BACS (yn uniongyrchol i’ch banc – nid yw hyn ar gael ar gyfer cyfrifon swyddfa’r post).

Bydd angen i chi fynd â’r ffôn symudol a chod y daleb gyda chi i’r allfa PayPoint – a defnyddio’r gwasanaeth “CASH OUT”. Bydd y siop yn bwydo’r cod i mewn ac yn rhoi’r arian perthnasol i chi. Gallwch ddefnyddio’r arian wedyn i brynu unrhyw fwyd, nwy, trydan neu i dalu costau teithio argyfwng a ddyfarnwyd i chi. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfnewid eich dyfarniad cyn gynted ag y bo modd.

Dillad

Caiff dillad eu dyfarnu drwy Love 2 Shop. Bydd gennych amryw o siopau y gallwch ddefnyddio’ch dyfarniad ynddynt. Bydd angen i chi fynd i mewn i’r siop i gyfnewid eich dyfarniad. Cadwch eich derbynebau am isafswm o 12 mis.

Ar Gyfer Dyfarniadau Taliad Cymorth Unigol

Nwyddau Gwyn

Mae ye eitemau nwyddau gwyn yn cael ei darparu gan Co-oprative Trydanol. Pan fyddwch wedi cael eich llythyr gwobr,  bydd cynrychiolydd yn eich galw i gadarnhau yr union anghenion ar gyfer yr eitemau.  Gwiriwch maint yr eitem er mwyn sicrhau ei bod yn addas.  Unwaith y bydd eich eitemau wedi cael eu dewis, bydd Co-oprative Trydanol yn cadarnhau ddyddiad cyflwyno gyda chi.   Bydd hyn yn cael ei ddilyn i fyny gyda neges testyn a/neu e-bost i gadarnhau y slot 1 awr bydd yr eitemau yn cael ei cyflwyno. Mae’n bwysig eich bod i fewn i dderbyn eich eitemau.  Bydd Co-oprative Trydanol  yn trefnu cyflenwi a gosod yn ddiogel unrhyw eitemau nwyddau gwyn ar y wobr.

Bydd unrhyw ddefnydd twyllodrus o’r Gronfa yn arwain at waharddiad parhaol o’r Gronfa, ar mater yn cael ei adrodd ir heddlu.

Eitemau Hafan Eraill

Caiff eitemau eraill y cartref eu dyfarnu drwy Argos. Byddwch yn derbyn cerdyn Argos mewn un llythyr a’ch cod actifadu mewn llythyr arall. Bydd y ddau hyn yn dod drwy’r post i’r cyfeiriad rydych yn symud iddo. Bydd angen i chi ffonio i actifadu eich cerdyn. Galwad sydyn iawn yw hon, ond nid yw’n rhad ac am ddim. Bydd angen credyd arnoch ar eich ffôn os byddwch yn ffonio o ffôn symudol. Bydd angen i chi fynd i mewn i’r siop i adbrynu eich eitemau. Mae eich cerdyn yn ddilys am 3 mis yn unig o amser y dyfarniad.

Mae’r cerdyn ARGOS yn gyfyngedig i’r adran CARTREF yn unig. Bydd cost dosbarthu eitemau wedi’i chynnwys yn swm y dyfarniad. Sicrhewch eich bod yn caniatáu ar gyfer costau dosbarthu pan fyddwch yn dewis eich eitemau. Dim ond eitemau y dyfarnwyd i chi y dylech eu prynu.

Cadwch yr holl dderbynebau am 12 mis gan y gall y Gronfa ofyn i’w gweld. Mae’r holl ddyfarniadau yn cael eu monitro a gellir olrhain gweithgarwch yn gyfan gwbl ar sail eitemau.

Os ydych yn gweithio gyda sefydliad i’ch cynorthwyo, gall fod yn werth siarad â’ch gweithiwr cymorth neu rywun tebyg cyn i chi gysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol – efallai y byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cais. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gael help i lenwi cais.