Cronfa Cymorth Dewisol - Y Broses Benderfynu

Cliciwch Yma i Wneud Cais Ar-Lein neu ffoniwch 0800 859 5924 (am ddim o linell dir)

Wrth ystyried cais, mae’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau yn edrych ar beth yw’r materion a pha dystiolaeth sydd i gefnogi’r hawliad hwn.

Mae’r Sawl sy’n Penderfynu yn ceisio sefydlu’r ffeithiau:

  • Pa grant y gwnaed cais amdano?
  • A yw’r ymgeisydd yn gymwys?
  • Os mae Taliad Cymorth Unigol ydyw – pa amod ymgymhwyso sydd wedi’i fodloni?
  • A allwn ni adnabod yr ymgeisydd? (h.y. Enw, cyfeiriad, NINO yn cyfateb i gofnodion yr Adran Gwaith a Phensiynau)

Gwneir penderfyniad wedyn trwy gasglu’r dystiolaeth ac ystyried yr amgylchiadau fel y’u cyflwynwyd.

Cyflwynwch yr amgylchiadau yn glir gyda chymaint o fanylion ag y gallwch.

Fel arfer, nid oes angen gofyn i rywun gadarnhau gwybodaeth a ddarparwch. Fodd bynnag, mewn rhai ceisiadau eildro, bydd angen cadarnhad arnom o’r amgylchiadau gan sefydliad partner cofrestredig. Byddwch yn eich hysbysu os oes angen hyn.

Os ydych yn gweithio gyda sefydliad i’ch cynorthwyo, gall fod yn werth siarad â’ch gweithiwr cymorth neu rywun tebyg cyn i chi gysylltu â’r Gronfa Cymorth Dewisol – efallai y byddant yn gallu eich helpu gyda’ch cais. Cliciwch yma i gael gwybod sut i gael help i lenwi cais.