Cymorth Arall

Mae adegau pan fo argyfyngau’n arwain at anhawster hyd yn oed ar gyfer y pethau hanfodol.

Dyma ddwy ffordd y gallwch geisio am daliadau argyfwng neu gefnogaeth ‘mewn da’.  Gyda chefnogaeth mewn da, yn lle arian i brynu eitem, cewch yr eitem yn ei le.

Wrth gwrs, mae argyfyngau’n digwydd am bob math o resymau ac mae rhai o’r rhain yn gymhleth iawn. Cewch gyngor clir bob tro gan eich swyddfa Cyngor Ar Bopeth leol.