Cynilion

Mae rhoi arian mewn cyfrif cynilo’n rhan bwysig o reoli cyfnodau da a drwg.

Er mwyn helpu i arbed, defnyddiwch y cyfrifiannell arbedion ar waelod y dudalen hon

Waeth am beth rydych yn cynilo, ceisiwch neilltuo arian yn rheolaidd.

Mae gwahanol fathau o gynilion.

  • Cynilion argyfwng: ni wyddoch pryd y byddwch eu hangen. O’r peiriant golchi’n torri i waith trwsio’r car, gall fod yn sioc i’r system pan aiff rywbeth o’i le ac mae cost i’w drwsio.
  • Cynilion tymor byr: mae pob math o bethau yr hoffech wario’ch arian arnynt y byddai’n well gennych beidio â chael benthyciad ar eu cyfer. Gallai hyn gynnwys gwyliau neu brynu gwisg ysgol y plant. Gall y Nadolig fod yn gyfnod drud, felly gall neilltuo arian dros y flwyddyn ei wneud yn haws gwasgaru’r gost.
  • Cynilion tymor hir: yn realistig, bydd rhai pethau’n cymryd yn hirach i gynilo ar eu cyfer. Ni fyddai cynilo am flaendal ar dŷ’n digwydd dros nos. Gall deimlo’n bell i ffwrdd ond trwy gynilo’n rheolaidd gallwch gynllunio’n well i symud i’ch cartref newydd.

Defnyddiwch y Cyfrifiannell Arbedion