Undebau Credyd

Mae undebau credyd yn cynnig gwasanaethau lleol sy’n eich helpu i reoli’ch arian. Maent yn cynnig cynnyrch tebyg i fanc, ond cânt eu rheoli gan eu haelodau – y bobl sy’n eu defnyddio.

Gan fod angen iddynt gydymffurfio â rheolau tebyg i fanc neu gymdeithas adeiladu, mae’ch arian yn ddiogel gyda nhw.

Pam Byddech chi’n Ymuno ag Undeb Credyd?

Dyma rai o fanteision ymuno ag undeb credyd:

  • Ffordd hawdd o gynilo
  • Ffordd cost isel o fenthyg
  • Yr undeb credyd sy’n talu’r yswiriant ar gynilion a benthyciadau
  • Yn eiddo i’r aelodau ac wedi’i gynnal ganddynt
  • Wedi’i reoleiddio a’i yswirio felly rydych yn gwybod bod eich arian yn ddiogel
  • Yr aelodau sy’n penderfynu beth sy’n digwydd i’r elw y mae’r undeb credyd yn ei wneud. Gellir ei ddefnyddio i gynnal yr undeb credyd yn y dyfodol, ei fuddsoddi yn y gymuned neu ei dalu i’r aelodau ar ffurf llog neu mewn un taliad (buddran)

Pwy all Ymuno?

Gall unrhyw un ymuno ag undeb credyd. Mae undebau credyd yn gweithio mewn meysydd penodol a byddwch yn gallu ymuno â’r un lle’r ydych yn byw neu’n gweithio. Cliciwch yma a rhowch eich cod post er mwyn dod o hyd i’r undeb credyd agosaf atoch.

Cynilion Undeb Credyd

Bydd hyd yn oed swm bach a gaiff ei gynilo bob wythnos yn cronni.  Gallwch agor cyfrif cynilo undeb credyd am gyn lleied â £1.

Mae’ch arian wedi’i ddiogelu gan y Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol felly gallwch fod yn sicr bod eich arian yn ddiogel.

Gallwch gynilo trwy bwynt casglu lleol, trwy ddebyd uniongyrchol neu trwy drefnu i’r arian gael ei dynnu’n syth o’ch cyflog.

Benthyciadau Undeb Credyd

Ar ôl dod yn aelod o undeb credyd efallai y gallech gael benthyciad. Yn ôl y gyfraith y llog mwyaf y bydd undeb credyd yn ei godi arnoch yw 42.6% ar gyfradd ganrannol flynyddol ar weddill gostyngol. Efallai bod hyn yn swnio’n gymhleth ond y cyfan y mae’n ei olygu yw bod benthyg gan undeb credyd llawer yn rhatach na nifer o gwmnïau benthyg eraill.

Er enghraifft, os ydych yn benthyg £100 ac yn dymuno’i dalu’n ôl yn rheolaidd dros 3 mis, byddai cost nodweddiadol o £3.97 o log. Os oeddech yn defnyddio rhai benthycwyr stepen y drws byddech yn talu £40 o log.  Bydd benthycwyr diwrnod cyflog yn codi llawer mwy arnoch.

Os oes gennych gynilion yn yr undeb credyd, efallai byddwch yn cael cynnig benthyciad ar gyfradd llog is, sy’n golygu y byddwch yn talu llai yn ôl. Cliciwch yma i ymweld â Undebau Credyd ar wefan Cymru.