Eich Cartref

Gall gwneud eich taliadau rhent neu forgais olygu’r gwahaniaeth rhwng cadw’ch cartref a’i golli.

Os ydych ar fin sefydlu cartref, mae’n werth meddwl yn ofalus am yr hyn y gallwch ei fforddio gyntaf.

Trosolwg

Yn ogystal â gweithio allan faint o rent neu forgais y gallwch ei fforddio, cofiwch feddwl am y costau ychwanegol.  Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Treth Cyngor
  • Trwydded deledu
  • Nwy, trydan, dŵr a thanwydd arall
  • Yswiriant
  • Gwaith trwsio neu addurno

Cofiwch y gallwch ddefnyddio’r cynllunydd cyllideb er mwyn sicrhau’ch bod ar y trywydd iawn.

Pan rydych yn eich cartref, mae’n bwysig sicrhau bod yr arian sydd gennych yn dod i mewn yn ddigon ar gyfer yr holl filiau gyda digon dros ben i fyw. Os ydych yn cael problemau’n talu’ch rhent neu forgais, dylech geisio cyngor yn syth.

Cysylltiadau Defnyddiol