Gwaith ac Arian

Gall rheoli gwaith ac arian fod yn gymhleth. Dyma lwybr hawdd ei ddefnyddio er mwyn eich helpu I ystyried yr holl bethau sylfaenol y mae angen i chi feddwl amdanynt.

Cyn dechrau mae’n ddefnyddiol gweld beth yw’ch sefyllfa rydych o ran eich arian a’r hyn y mae’n bwysig ei drafod yn gyntaf.

Trïwch y gwiriad iechyd hwn. Ni fydd arnoch angen unrhyw wybodaeth ariannol – mae’n gofyn cwestiynau ar sut rydych yn trafod eich arian.  Bydd wedyn yn rhoi rhestr o bethau i feddwl amdanynt a’u gwneud.  Bydd hynny’n fan cychwyn da i chi.

I ddechrau, cliciwch y botwm ‘nesaf’ isod o dethol dudalen o ‘yn yr adran’ blwch.