Cyfrifion Banc

Mae’n bwysig iawn bod gennych gyfrif sy’n addas i chi.

Mae llawer o opsiynau ar gael felly gwyliwch y fideo hwn (neu darllenwch y cynnwys) er mwyn eich helpu i ddewis.

Os na allwch wylio’r fideo hwn, gallwch ddarllen ddarllen gwybodaeth i’ch helpu i ddewis cyfrif banc yma

Yn ogystal â phenderfynu ar y math o gyfrif y mae arnoch ei angen mae yna bethau eraill i’w hystyried.  Mae’r rhain yn cynnwys cael cyfrif ar y cyd ai peidio, a sut i ddefnyddio’ch cyfrif yn y ffordd orau i chi.

Dyma ychydig o wybodaeth ddefnyddiol: