Gwirio Budd-Daliadau

Sefydlwyd y system Budd-daliadau Lles yn y wlad hon er mwyn helpu pobl sydd â hawl i gymorth ariannol.

Trosolwg

Efallai eich bod wedi clywed bod budd-daliadau’n newid. Mae rhai o’r newidiadau hyn wedi digwydd yn barod, ond mae mwy wedi eu cynllunio ar gyfer y dyfodol. Gallwch ddarganfod mwy ar wefan Mae Budd-Daliadau yn Newid. Mae’n bwysig eich bod yn cynllunio ar gyfer y rhain cyn gynted â phosibl.

Credyd Cynhwysol

Un o’r newidiadau mwyaf yw y bydd budd-daliad newydd o’r enw Credyd Cynhwysol yn dod yn lle sawl budd-daliad arall. Mae’n bosibl y bydd hyn yn effeithio ar swm eich budd-daliadau, a bydd yn sicr o effeithio ar y ffordd y mae eich arian yn cael ei dalu.

Teclynnau Defnyddiol

Dyma rai teclynnau a fydd o gymorth i chi wrth ddarganfod eich hawliau, deall sefyllfa eich budd-daliadau a chynllunio ar gyfer hawlio budd-daliadau yn y dyfodol.