Rheoli’ch Arian

Mae gwneud eich arian i weithio i chi yn dechrau gyda phenderfyniadau ynghylch yr hyn yr ydych yn defnyddio’ch arian ar ei gyfer; a hynny o ddydd i ddydd ac ar gyfer y dyfodol.

Trosolwg

Os ydych am reoli’ch arian yn dda, mae pennu cyllideb yn bwysig. Nid oes yn rhaid i gyllideb fod yn frawychus neu’n anodd cadw ati.  Yn wir, cyllidebau syml iawn sy’n rhoi rheolaeth i chi yw’r rhai mwyaf effeithiol. Yn syml, cyllideb yw cynllun a chofnod o’r holl arian sydd gennych yn dod i mewn a’r holl daliadau rydych yn eu gwneud.

Ni ddylid pennu cyllideb am oes.  Fe fydd yn newid wrth i’ch bywyd newid, megis swydd newydd, symud cartref neu newid perthynas.

Cynlluniwch i edrych ar eich cyllideb bob ychydig o fisoedd er mwyn sicrhau ei bod yn dal i weithio ar eich cyfer.

Offer Defnyddiol

Dyma rai offer fydd yn eich helpu i gyllidebu:

Ble i Gael Cymorth

Mae’r llinellau cymorth canlynol yn darparu cyngor ariannol diduedd: