Rydym yn rhoi’r wefan hon ar brawf ar hyn o bryd. Bydd eich adborth yn ein helpu i’w gwella.

Hygyrchedd

Rydym eisiau i bawb sy’n ymweld â gwefan egluroarian.cymru deimlo bod croeso iddynt ac i weld bod y profiad yn fuddiol.

Beth Rydym Yn Ei Wneud?

Er mwyn sicrhau bod gwefan wales.coop yn lle cadarnhaol i bawb, buom yn defnyddio Canllawiau ar Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG) 2.0. Mae’r canllawiau hyn yn esbonio sut i sicrhau bod cynnwys y we yn fwy hygyrch ar gyfer pobl ag anableddau, ac yn gyfeillgar i bob defnyddiwr.

Sut Rydym Yn Ei Wneud?

Rydym wedi gweithio’n galed ar wefan wales.coop ac yn parhau i adolygu ac ychwanegu cynnwys ac ymarferoldeb er mwyn gwella profiad y defnyddiwr ymhellach ar gyfer cymaint o bobl â phosibl. Rydym yn monitro’r wefan yn rheolaidd ond os dewch chi o hyd i unrhyw broblemau, cysylltwch â ni.

Cefnogaeth Porwr

N Ben-Desg:

 • IE: 9, 10, 11
 • Chrome: 31+
 • Safari ar Windows: Heb ei gefnogi. Rhoddodd Apple y gorau i gefnogi Safari ar Windows ar ver.5 a ryddhawyd yn 2010. Tynnwyd cefnogaeth ffurfiol yn ôl o Apple yn 2012.
 • Firefox: 19+
 • Safari ar Mac: 6+
 • Edge: Pob fersiwn
 • Opera: 15+

Symudol:

 • Ffôn Windows 7.5+
 • iOs: 6.1+
 • Porwr Android: 4.0+
 • Porwr Blackberry: 10+
 • Firefox ar gyfer Android: Pob fersiwn
 • Opera Mobile (Android): 33+

Cefnogaeth Technolegau Cynorthwyol

Fersiynau modern o:

 • Jaws
 • ZoomText
 • NVDA
 • VoiceOver
 • Window Eyes
 • Darllenwyr sgrin Supernova
 • MAGic

Dylai hefyd fod yn gydnaws â:

 • chwyddwyr sgrin systemau gweithredu sylfaenol
 • meddalwedd adnabod llais, e.e. Dragon Naturally Speaking
 • pecynnau lleferydd ar gyfer systemau gweithredu

Adborth

Gallwch gysylltu â ni trwy ddefnyddio un o’r ffyrdd canlynol: